โอลา ไอน่า 34 กองหลัง

  • สัญชาติ: อังกฤษ
  • วันเกิด: 08.10.1996
  • ส่วนสูง: 182cm
  • น้ำหนัก: 81.5kg

นักเตะ

เลือกชมทีมชุดใหญ่ >

กิจกรรมฉลองแชมป์

ชิงเสื้อพร้อมลายเซ็น

เข้าร่วม >