นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฎหมาย

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้รวมถึงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลเด็ก (“นโยบายสิทธิส่วนบุคคลเด็ก”) และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลทั่วไป (“นโยบายสิทธิส่วนบุคคล”) เข้าด้วยกัน (รวมกันในชื่อ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเชลซี”)

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเชลซีควรอ่านควบคู่ไปกับข้อตกลงและเงื่อนไข ("ข้อตกลงและเงื่อนไข") คำจำกัดความทั้งหมดใน ข้อตกลงและเงื่อนไข ครอบคลุมถึงในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเชลซีด้วยหากไม่มีการระบุไว้ คลิ๊กเพื่ออ่านข้อตกลงและเงื่อนไขได้ที่นี่

ถ้ามีเหตุอันใดที่ทำให้คุณไม่ยอมรับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเชลซีหรือไม่ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข, กรุณาหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

 

1 เกี่ยวกับเรา

Chelsea FC plc และ Chelsea Digital Media plc เคารพสิทธิส่วนบุคคลของคุณและดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี Chelsea FC plc and Chelsea Digital Media plc เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่รวมถึง Chelsea Football Club Limited และบริษัทในเครือ (รวมกันในชื่อ “บริษัทเชลซี”) นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี่ครอบคลุมบริษัทเชลซีทั้งหมด (“เรา/ของเรา”)

บริษัท เชลซี :

เชลซีฟุตบอลคลับ จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ - 01965149. ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  726-0650-49

เชลซีเอฟซีเมอแชนไดซ์ จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ - 2779831. ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  GB-726-0650-49

โรงแรมที่เชลซี จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ - 2737849. ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  GB-726-0650-49

โครงการแสตมฟอร์ด บริดจ์ จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ - 2548831. ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  GB-726-0650-49

ภายใต้ เดอะ บริดจ์  จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ - 4125547. ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  GB-726-0650-49

เชลซี เลชเชอร์ เซอร์วิส จำกัด มีการลงทะเบียนที่ Stamford Bridge, London SW6 1HS จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ -2450608 ภาษีมูลค่าเพิ่มเลขที่  GB-726-0650-49

 

เราเคารพสิทธิของท่านในความเป็นส่วนตัวและนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราดูแลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก (สำหรับเด็กและพ่อแม่ / ผู้ปกครองของผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)

เราตระหนักดีว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา นโยบายสิทธิส่วนบุคคลในเด็กของเราจะใช้เฉพาะกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18ปี และเสริมนโยบายส่วนบุคคลทั่วไปดังต่อไปนี้  ส่วนใดที่ขัดแย้งกันของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลจะถูกแทนที่โดยนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเด็กไว้ ในย่อหน้าที่ 19

 

2. นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้กำหนดรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น นอกจากนี้เรายังอธิบายสิทธิของคุณและวิธีการที่จะติดต่อเรา

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลพร้อมกับข้อตกลงและเงื่อนไข ที่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะได้รับจากคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเราตั้งอยู่ที่ www.chelseafc.com และ/หรือ ทุกช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ (“เว็บไซต์เชลซี”)

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ใช้พร้อมกับข้อตกลงและเงื่อนไขยังเหมาะสมกับข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะได้รับจากคุณถึงเราโดยไปรษณีย์, แฟกซ์, โทรศัพท์, ส่งข้อความทางมือถือ, พบปะ , สื่อสังคม หรือจากช่องทางอื่น ๆ

เมื่อใช้ “เว็บไซต์เชลซี” คุณจะพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นเกมส์, การแข่งขัน หรือ ฟอรั่มการสนทนาที่คุณอาจจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ที่จุดรวบรวมในพื้นที่เหล่านั้นหรือเพื่อสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โปรดอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างระมัดระวัง โดยการใช้ “เว็บไซต์เชลซี” หรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์ / บริการใดๆของเรา คุณยอมรับบทบัญญัติและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว)

 

3. รายละเอียดติดต่อ

เรายินดีต้อนรับทุกคำถาม, ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เรารวบรวมจัดเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, คุณอาจจะติดต่อเราผ่านทาง:

อีเมล์: dataprotection@chelseafc.com หรือ

ไปรษณีย์มาที่: Data Protection Office, Chelsea FC plc, Stamford Bridge, Fulham Road, London, SW6 1HS

 

4. ทางกฏหมาย

เราจะเพียงรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลปี 1998ความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีซี) ระเบียบ 2003 (ได้รับการปรับปรุง) และการออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ

 

5. ข้อมูลอะไรที่เราจะเก็บ?

เมื่อคุณใช้ "เว็บไซต์เชลซี" หรือติดต่อเราโดยไปรษณีย์ , โทรศัพท์, โทรสาร, อีเมล, การส่งข้อความมือถือ หรือการสื่อสารด้วยวาจา เราอาจเก็บรวบรวม, จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณเปิดเผยให้เรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณรวมอยู่ แต่ไม่ จำกัด เพียงชื่อและนามสกุลของคุณ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือ, ที่อยู่อีเมล, บัญชีสื่อสังคมออนไลน์, วันเกิด,  รายละเอียดของการซื้อใดๆ ที่คุณทำผ่าน “เว็บไซต์เชลซี” และรายละเอียดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ นอกจากนี้เรายังเก็บรายละเอียดของที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราอาจจะเสริมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เราได้รับจากการติดต่ออื่นๆ ของเรากับคุณหรือที่เราได้รับจากองค์กรอื่นๆ เช่นหน่วยงานอ้างอิงเครดิต (ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้น)

 

6. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

โดยการใช้ “เว็บไซต์เชลซี"” หรือซื้อผลิตภัณฑ์/ บริการใดๆผ่าน “เว็บไซต์เชลซี”  หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่คุณยอมรับว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะถูกบันทึก, ถูกใช้ และป้องกันจากเราโดยส่วนใหญ่ (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อสร้างรายละเอียดแต่ละบุคคลของคุณ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจและเคารพการตั้งค่าของคุณและให้คุณมีประสบการณ์ในการเรียกดูส่วนบุคคลเมื่อใช้เว็บไซต์ “เชลซี”

• เพื่อคำนวณระดับรางวัลของความจงรักภักดีใด ๆ เนื่องจากคุณ

• เพื่อส่งรายละเอียดให้คุณ (รวมถึงทางไปรษณีย์, โทรศัพท์, อีเมล์แฟกซ์หรือส่งข้อความทางมือถือ) ของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจจะสนใจที่คุณได้รับความยินยอมจากคุณ และถ้าไม่ คุณสามารถแจ้งเราโดยการเขียน (ถ้าการร้องขอจากเรา) ที่คุณ ไม่ต้องการที่จะได้รับรายละเอียดเหล่านี้)

• เพื่อตอบสนองสัญญาใด ๆ ระหว่างคุณและเรา (ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ / บริการผ่าน “เว็บไซต์เชลซี”)

• การบริหารและให้ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอและเพื่อสื่อสารกับคุณในกรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่คุณต้องการไม่มี

• เพื่อดำเนินการวิจัยทางการตลาดเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอและเพื่อติดตามกิจกรรมบน "เว็บไซต์เชลซี"

• เพื่อเชิญคุณร่วมแสดงทัศนคติและความคิดเห็นของคุณ

• เพื่อออกแบบหรือให้บริการหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานของลูกค้า

• เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบ

• เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก

• เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวข้างต้น

 

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม

เพื่อที่จะให้สินค้าและบริการของเราต่อคุณ เราอาจจำเป็นต้องแต่งตั้งองค์กรบุคคลที่สามอื่น ๆอย่างระมัดระวังเพื่อดำเนินการบางส่วนของกิจกรรมการประมวลผลในนามของเรา (เช่นองค์กรการส่งมอบและแผนกจดหมาย) ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะวางเงื่อนไขสัญญาซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องและถูกใช้อย่างสอดคล้องกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าเราจะไม่ขาย, แลกเปลี่ยนหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวพันอื่นๆโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคุณ แต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขหรือโพสต์อะไรที่ผิดกฎหมายลงบน “เว็บไซต์เชลซี” แล้วเราไม่สามารถรับประกันการไม่เปิดเผยชื่อ

 

8. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เพื่อที่จะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณต้องการให้คุณ  บางส่วนขององค์กรที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจจะอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปซึ่งประกอบด้วยประเทศของสหภาพยุโรปรวมทั้งนอร์เวย์, ไอซ์แลนด์และ นสไตน์ . บางประเทศเหล่านี้ไม่มีกฎหมายที่ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างกว้างขวางเช่นในสหราชอาณาจักร ถ้าเราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังภูมิภาคอื่นๆ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมและวางในเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมรวมทั้งได้รับการอนุมัติข้อสัญญามาตรฐานสหภาพยุโรปที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการคุ้มครองอย่างมีนัยสำคัญตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

เมื่อคุณส่งข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจากประเทศไหนก็ตาม คุณได้ตกลงยินยอมที่จะให้ข้อมูลของคุณถูกส่งไปที่สหราชอาณาจักร และดำเนินการภายใต้กฎหมายของสหราชอาณาจักรถ้าคุณได้ให้เราได้รับความยินยอมของคุณ คุณจะได้รับอีเมลล์และการสื่อสารอื่น ๆ จากเราซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหราชอาณาจักรปี 1998และและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (อีซี) ระเบียบปี 2003 (ซึ่งได้รับการปรับปรุง) ซึ่งอาจแตกต่างจากกฎระเบียบ ในประเทศที่คุณตั้งอยู่ ถ้าคุณไม่ตกลงกับสิ่งนี้โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

9. ผู้ให้การสนับสนุนโครงการเชลซีและพันธมิตรทางธุรกิจ

เราร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เลือกสรรมาอย่างดี เช่น (แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) สปอนเซอร์ของเราและองค์กรที่เข้าร่วมอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรทางการค้าทั่วโลกของเรามี Adidas, Samsung, Audi, Delta, Gazprom, Hackett. Sauber, Singha และโรตารี โครงการหุ้นส่วนเชิงพาณิชย์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน "บริษัท เชลซี" และยังนำลูกค้า, แฟน ๆ และผู้ใช้“เว็บไซต์เชลซี” ที่หลากหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับเราและตราสินค้าเสนอในราคาที่แข่งขัน

โครงการพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงความหลากหลายของหลายๆส่วน: ยานยนต์, การพนันขันต่อ, เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์, การออกอากาศ, กล้อง, การกุศล, คอมพิวเตอร์และ AV, การศึกษาและการฝึกอบรม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, แฟชั่น, บริการทางการเงิน, การเล่นเกม, วันหยุดและการเดินทาง, เครื่องใช้ในบ้าน, โรงแรม, เครื่องประดับ, กีฬา, ชุดกีฬา, โทรคมนาคมและสาธารณูปโภค

เรา และ/หรือ เหล่า “พันธมิตรทางธุรกิจ” อาจจะติดต่อคุณถ้าคุณได้ให้ความยินยอมเพื่อที่เราจะบอกคุณเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีให้คุณและเกี่ยวกับแนวการริเริ่มอื่น ๆ จากพวกเราเองและในนามของพันธมิตรทางธุรกิจและผู้สนับสนุนของเรา การติดต่ออาจจะทำด้วยหลายทาง รวมถึงการส่งไปรษณีย์, โทรศัพท์, ข้อความ / ภาพข้อความ / ข้อความวิดีโอ, โทรทัศน์ดิจิตอล, แฟกซ์,โดยอีเมล์หรือส่งข้อความมือถือ ถ้าหากคุณแสดงความสนใจในข้อเสนอจากหนึ่งของเราจาก “พันธมิตรทางธุรกิจ”, “พันธมิตรทางธุรกิจ” อาจจะแจ้งให้เราทราบ ซึ่งจะช่วยให้เราที่จะใช้มุมมองและความสนใจของคุณเข้าบัญชีเมื่อมีการเลือก “พันธมิตรทางธุรกิจ”ของเรา และการพัฒนาโครงการพันธมิตรทางธุรกิจ

 

10. ช่วยแจ้งให้คุณทราบ

ถ้าคุณลงทะเบียนเพื่อรับบริการจากเรา, รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการซื้อตั๋วหรือสินค้า, หรือคุณเข้าไปในโปรโมชั่นใดๆ ของเราหรือการแข่งขัน คุณตกลงกับเราและ”พันธมิตรทางธุรกิจ”ของเรา ที่ใช้บังคับ, ติดต่อคุณโดยไปรษณีย์, แฟกซ์, โทรศัพท์, อีเมล์หรือส่งข้อความมือถือ ที่จะทำให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์, การบริการ, กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษซึ่งอาจจะเป็นที่สนใจของคุณ

เราจะแจ้งให้คุณทราบหากคุณตกลงให้เราทำเช่นนั้น หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับการติดต่อจากเราหรือของเรา “พันธมิตรทางธุรกิจ”  ซึ่งใช้บังคับ คุณจะมีโอกาสที่จะระบุว่าคุณต้องการที่จะเลือกที่จะไม่ได้รับการส่งเสริมการขายและ / หรือข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, บริการ, กิจกรรม และข้อเสนอจากเรา และ / หรือเรา “พันธมิตรในเชิงพาณิชย์”  ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือกกล่องที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือโดยคลิกที่กล่องที่เกี่ยวข้องและปุ่มบนหน้าจอที่คุณได้ให้ข้อมูล หรือโดยติดต่อเราผ่านวิธีการใดๆที่กำหนดในข้อที่ 3ข้างต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลาโดยยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเลือกออกจากข้อความของเรา, หรือติดต่อเราผ่านการใดวิธีการที่กำหนดในข้อที่ 3

โปรดทราบว่าถ้าคุณไม่เลือกที่จะไม่รับข้อมูล เราและ/หรือ “พันธมิตรทางธุรกิจ” ของเราจะไม่สามารถที่จะแจ้งให้คุณทราบถึงบริการใหม่, ผลิตภัณฑ์, เหตุการณ์ หรือข้อเสนอพิเศษใหม่ๆ ที่คุณอาจจะสนใจและอาจกระทบถึงความสามารถที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการจองตั๋วและโอกาสอื่น ๆ

 

11. เราจะปกป้องข้อมูลได้อย่างไร?

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง เราได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคนิคและองค์กรเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกบรรจุอยู่ภายใต้เครือข่ายที่ปลอดภัยและมีการเข้าถึงเมื่อจำเป็นเท่านั้น การจำกัดจำนวนของคนที่มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงระบบ และพวกเขาจะต้องเก็บข้อมูลเป็นความลับ เมื่อคุณสั่งซื้อหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเราเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ข้อมูลที่มีความสำคัญ / บัตรเครดิต ที่คุณจ่ายจะถูกส่งผ่านทางเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) และเข้ารหัสแล้วลงในฐานข้อมูลของเราที่จะเข้าถึงได้เฉพาะตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ในขณะที่เราได้ใช้ความพยายามที่ดีที่สุดของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ, โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

 

12. อะไรคือคุกกี้และเราใช้พวกมันหรือไม่?

เช่นเดียวกับข้อมูลที่เว็บไซต์อื่นๆ เนื้อหาและข้อมูลบน “เว็บไซต์เชลซี” อาจจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติผ่าน “คุกกี้” “คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์สามารถใช้ในการจดจำของผู้ใช้ที่ใช้ซ้ำ “คุกกี้“ช่วยให้เราสังเกตเห็นว่าผู้เข้าชมของเราหาหนทางอย่างไรใน” เว็บไซต์เชลซี “ในการเข้าชมแต่ละครั้งและช่วยเราในการปรับปรุง “เว็บไซต์เชลซี “ โดยสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและกำหนดเป้าหมายการโฆษณาที่เหมาะสม

คุกกี้ไม่ได้แนบไปกับระบบของคุณหรือทำความเสียหายไฟล์ของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านการใช้คุกกี้ มีขั้นตอนง่ายๆที่เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ช่วยให้คุณที่จะปฏิเสธหรือยอมรับคุณลักษณะคุกกี้ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าถ้าคุณปิดคุกกี้ออกแล้วนี้จะเป็นการจำกัดการบริการที่เราสามารถที่จะมีให้กับคุณและอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเข้าชมของคุณ

ในเว็บไซต์นี้เรามีการใช้ประเภทของคุกกี้ต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเข้มงวด : คุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยนำทางให้คุณไปทั่วเว็บไซต์อย่างปลอดภัยและเพื่อให้คุณด้วยบริการที่คุณได้ร้องขอโดยเฉพาะ อาทิเช่นพวกเขาช่วยให้มั่นใจว่าการชำระเงินจะถูกประมวลผลอย่างปลอดภัย

ฟังก์ชั่นคุกกี้ : คุกกี้เหล่านี้ช่วยเพิ่มการทำงานของเว็บไซต์โดยการจัดเก็บค่าความชอบของคุณ อาทิเช่น พวกเขาสามารถจำชื่อคุณ และสถานที่ตั้งของคุณ ถ้าคุณให้ข้อมูลเหล่านี้

คุกกี้ประสิทธิภาพการทำงาน: คุกกี้เหล่านี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ อาทิเช่นพวกเขาช่วยให้หน้าเว็บโหลดเร็วขึ้น

คุกกี้พฤติกรรมออนไลน์: คุกกี้เหล่านี้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมออนไลน์ของคุณ เช่นประวัติการเรียกดูของคุณ อาทิเช่นพวกเขาช่วยให้เราปรับแต่งการโฆษณาที่เราจะแสดงกับความสนใจของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงรายละเอียดสิ่งที่พวกเขาเป็นและวิธีที่จะปฏิเสธพวกเขากรุณาเยี่ยมชม www.allaboutcookies.org

 

13. การตรวจสอบ

เพื่อความปลอดภัยเราอาจตรวจสอบหรือสายโทรศัพท์บันทึกเพื่อความปลอดภัยและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการบริการที่เรามีให้กับคุณ

 

14. การเชื่อมโยงของบุคคลที่สาม

เพื่อที่จะให้คุณมีความพอใจเพิ่มขึ้นเราอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์ "เชลซี" เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายส่วนบุคคลแยกและเป็นอิสระ ดังนั้นเราจึงมีความรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับเนื้อหาหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ อย่างไรก้อตาม เราพยายามที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราและยินดีรับความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมถึงถ้าลิ้งค์ที่เชื่อมโยงไม่ทำงาน) โดยทางอีเมล์หรือในการเขียนรายละเอียดการติดต่อผ่านทางที่กำหนดในข้อ 3ข้างต้น

 

15. การปรับเปลี่ยนข้อมูล

คุณอาจแจ้งการปรับปรุงข้อมูลปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ ในการเขียน / โดยผ่านทางอีเมลรายละเอียดการติดต่อที่ระบุในข้อ 3ข้างต้น กรุณาใส่ชื่อของคุณ , ที่อยู่และ / หรือที่อยู่อีเมลเมื่อคุณติดต่อเราเพื่อช่วยให้เราเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้รับการแก้ไขเฉพาะจากบุคคลที่ถูกต้อง เราแนะนำให้คุณปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีถ้ามันเปลี่ยนแปลง

ตามการร้องขอของคุณ เราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลของเรา แต่มันไม่อาจเป็นไปได้ที่จะลบรายการโดยไม่ล่าช้าและไม่มีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เหลือ ซึ่งเราอาจจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อให้มั่นใจว่าเรายับยั้งคุณจากการสื่อสารเพิ่มเติมใด ๆหรือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจตกค้างอยู่ในการสำรองข้อมูลและบันทึกการลบ

 

16. สิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะติดต่อเราเพื่อที่จะหาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือเกี่ยวกับคุณ โปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจะต้องชำระต่อการร้องขอใดๆที่คุณทำ ปัจจุบันค่าธรรมเนียมคือ£ 10 และเราอาจจะขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่จะให้ข้อมูลที่คุณร้องขอ

 

17. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจของเรา นโยบายและขั้นตอนของเรามีอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแล เพื่อที่จะรักษามาตรฐานระดับสูงตลอดเวลา เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเชลซี การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทุกคนผ่านทาง "เว็บไซต์เชลซี" ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ "เว็บไซต์เชลซี" เป็นระยะเพื่อทบทวนนโยบายในปัจจุบันของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายจะใช้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้หลังจากการวันที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม การใช้ "เว็บไซต์เชลซี" อย่างต่อเนื่องหรือโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ / บริการจากเราจะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของการปรับปรุงเหล่านี้และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

18. ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรดเยี่ยมชมในส่วนข้อตกลงและเงื่อนไขของเราโดยใช้ลิ้งค์ดังต่อไปนี้ http://thai.chelseafc.com/the-club/legal/terms-and-conditions การเริ่มต้นใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข การสละสิทธิ และข้อจำกัด ของความรับผิดในการใช้งานของ "เว็บไซต์เชลซี"

 

19. นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก

เพื่อที่จะใช้ "เว็บไซต์เชลซี" อย่างต่อเนื่อง และบริการใด ๆ ที่นำเสนอ คุณต้องยังยืนยันว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณที่จะใช้ "เว็บไซต์เชลซี"

 

19.1 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราส่งเสริมให้เด็กพูดกับพ่อแม่ของพวกเขาก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาที่ "เว็บไซต์เชลซี" และขอแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กของพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังออนไลน์ มีเครื่องมือในการควบคุมต่างๆที่มีอยู่สำหรับการให้บริการออนไลน์ที่เราขอแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่เป็นมิตรเหมาะสำหรับเด็กของพวกเขา

เราทุ่มเทเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเราไม่ได้ทำตลาดอย่างอย่างจริงจังกับเด็ก มันเป็นนโยบายของเราที่จะไม่ให้เด็กมีส่วนร่วมของใน "เว็บไซต์เชลซี" กิจกรรมที่เกิดขึ้นเด็กอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดมากกว่าที่จำเป็นในการที่จะทำเช่นนั้น

19.2 ภาระผูกพันในบรรดาผู้ต่ำกว่า 18ปี

เพื่อที่จะปกป้องเด็กผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18จะต้องขอให้ผู้ปกครองพ่อแม่ของพวกเขาก่อนที่พวกเขา:

• ส่งอีเมล "เว็บไซต์เชลซี" หรือขอให้เราที่จะส่งอีเมลอะไรให้กับพวกเขา / เด็กอื่น

• ส่งข้อมูลใด ๆ ไปยังเรา

• เข้าสู่การแข่งขันใดๆ หรือเกมที่ต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง / คนอื่นหรือมีรางวัล

• สมัครเข้าร่วมเชลซีจูเนียร์ทีมทรูบลูส์

• โพสต์ข้อมูลบนกระดานข่าวใดๆ หรือเข้ามาในห้องแชทหรือ

• ข้อเสนอที่จะตกลงที่จะซื้ออะไรออนไลน์

19.3 การทบทวน / ลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

แม่ / ผู้ปกครองอาจจะยื่นคำขอผ่านทางอีเมล์ / ในการเขียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นจะหยุดการใช้งานเพิ่มเติมใด ๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือเพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เราสามารถ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่เราอาจจะขอให้พ่อแม่ / ผู้ปกครองให้ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็กเพื่อยืนยัน (ชื่อของเด็กเช่น, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ )

 

20. สื่อสังคมออนไลน์

เครือข่ายเว็บไซต์ทางสังคมเช่น Facebook และ Twitter หรืออื่นๆ ในกลุ่มที่ทำงานร่วมกับเรา พันธมิตรที่เป็นที่เชื่อถือของบุคคลภายนอก นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับนักพัฒนาโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เราสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมของคุณ

โปรโมชั่นอาจรวมถึงการแข่งขันที่คุณต้องให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้อีกครั้งถ้าเรามีข้อความพิเศษหรือการแข่งขันที่คุณอาจต้องการที่จะมีส่วนร่วมใน – โปรดทราบว่าคุณสามารถจะยกเลิกการเป็นสมาชิกจากข้อความใด ๆ ที่ เราจะส่ง เราให้บริการการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราสำหรับบุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เราสามารถสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเราในหมู่สมาชิกเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ของคุณและเพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันความสนใจสินค้าและบริการกับเพื่อน ๆ ในเครือข่ายของคุณ

เราไม่ได้มีการควบคุมวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรวบรวมจัดเก็บหรือใช้โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ หรือผู้ที่มีการเปิดเผย คุณควรจะทบทวนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและการตั้งค่าบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใด ๆ ที่คุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้คุณเข้าใจข้อมูลที่พวกเขาอาจจะใช้งานร่วมกัน

เราไม่ได้ควบคุมวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมจัดเก็บหรือใช้โดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผู้ที่ถูกเปิดเผย คุณควรจะทบทวนนโยบายสิทธิส่วนบุคคลและการตั้งค่าบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมใด ๆ ที่คุณสมัครเป็นสมาชิกเพื่อให้คุณเข้าใจข้อมูลที่พวกเขาอาจจะใช้งานร่วมกัน 

หากคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์เครือข่ายคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณคุณต้องติดต่อเว็บไซต์ที่และกำหนดว่าจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลร่วมกันดังกล่าว เชลซีจะไม่รับผิดชอบสำหรับวิธีการที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากหรือเกี่ยวกับคุณ

หากคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์เครือข่ายของคุณเพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุณต้องติดต่อเว็บไซต์และกำหนดว่าจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะไม่ใช้ข้อมูลร่วมกันดังกล่าว เชลซีจะไม่รับผิดชอบสำหรับวิธีการที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ

 

21.การปรับปรุง

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2015